Celopolep vozů pro ČD

Celopolep vozů pro ČD
Beioiz tytułu Bez tyt,mn,mułu Bez tyttryułu